CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

 Dịch vụ soi cầu XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP của chúng tôi không biết chính xác hết không. Chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm. Số liệu kết quả cũ để tìm ra những con số LÔ TÔ đẹp có thể về trong kết quả ngày hôm sau. Vì vậy lấy số hay không là quyền của bạn. Bởi vì chúng tôi có thu phí khi bạn muốn lấy số để tham khảo. Xin cảm ơn !!

CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP 400.000 VNĐ

ĐỂ nhận số CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP thì bạn cần nạp400.000 VND” vào ô bên dưới đây. Sau khi nạp thành công SỐ sẽ hiện ra. Các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 400.000 thì số sẽ hiện ra !!! 

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY  LOADING…  LOADING…
 28-02-2020  Bình Dương 620-958,Trà Vinh 137-024,Vĩnh Long 028-375   Win Bình Dương
 27-02-2020  An Giang 434-519,Bình Thuận 035-890,Tây Ninh 418-529   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 26-02-2020  Cần Thơ 005-594,Đồng Nai 557-219,Sóc Trăng 209-529   Win Cần Thơ,Đồng Nai
25-02-2020 Bạc Liêu 784-561,Bến Tre 178-471,Vũng Tàu 630-370 Win Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 525-830,Hồ Chí Minh 522-775,Đồng Tháp 057-541 Win Cà Mau, Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 580-117,Đà Lạt 445-572,Tiền Giang 212-647 Win Đà Lạt
 22-02-2020 Hồ Chí Minh 490-872,Bình Phước 459-082,Hậu Giang 482-402,Long An 247-654 Miss
21-02-2020 Bình Dương 576-570,Trà Vinh 058-706,Vĩnh Long 748-460 Miss

20-02-2020

 An Giang 544-318,Tây Ninh 572-025,Binh Thuận 383-653

Win Bình Thuận

 19-02-2020 Đồng Nai 251-218,Sóc Trăng 161-306,Cần Thơ 259-507   Win Cần Thơ, Sóc Trăng
18-02-2020 Bạc Liêu 659-710,Bến Tre 041-522,Vũng Tàu 090-148 Win Bạc Liêu
17-02-2020 Cà Mau 692-756,Hồ Chí Minh 804-312,Đồng Tháp 492-426 Win Cà Mau, Đồng Tháp
16-02-2020 Kiên Giang 699-745,Đà Lạt 447-718,Tiền Giang 975-351 Win Đà Lạt, Tiền Giang 
15-02-2020  Hồ Chí Minh 137-536,Bình Phước 216-436,Hậu Giang 233-506,Long An 950-375 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
14-02-2020 Bình Dương 254-898,Trà Vinh 802-992,Vĩnh Long 691-931 Miss
 13-02-2020  An Giang 919-528,Bình Thuận 281215,Tây Ninh 203-148   Win An Giang,Bình Thuận
 12-02-2020  Cần Thơ 850-529,Đồng Nai 023-705,Sóc Trăng 167-619   Win Cần Thơ
 11-02-2020  Bạc Liêu 259-619,Bến Tre 309-209,Vũng Tàu 518-109  Miss
10-02-2020 Cà Mau 026-366,Hồ Chí Minh 981-391,Đồng Tháp 589-094 Win Hồ Chí Minh, Cà Mau
09-02-2020 Kiên Giang 059-724,Đà Lạt 300-864,Tiền Giang 392-660 Miss
08-02-2020 Hồ Chí Minh 636-130,Bình Phước 375-825,Hậu Giang 804-887,Long An 812-663 Win Long An,Hậu Giang
07-02-2020 Bình Dương 827-630,Trà Vinh 252-754,Vĩnh Long 115-118 Miss
06-02-2020 An Giang 489-389,Tây Ninh 469-961,Binh Thuận 382-122 Win Binh Thuận 
05-02-2020 Đồng Nai 832-132,Sóc Trăng 104-478,Cần Thơ 415-834 Win Cần Thơ, Đồng Nai
04-02-2020 Bạc Liêu 431-695,Bến Tre 536-028,Vũng Tàu 659-139 Win Bạc Liêu,Bến Tre
03-02-2020 Cà Mau 683-128,Hồ Chí Minh 705-655,Đồng Tháp 190-866 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 067-962,Đà Lạt 502-261,Tiền Giang 682-239 Win Kiên Giang

01-02-2020

Hồ Chí Minh 723-591,Bình Phước 428-917,Hậu Giang 022-428,Long An 980-407

Win Hồ Chí Minh, Bình Phước

31-01-2020 Bình Dương 829-998,Trà Vinh 789-859,Vĩnh Long 325-393 is Win Bình Dương
30-01-2020 An Giang 197-529,Tây Ninh 024-659,Bình Thuận 358-718 Miss
29-01-2020 Đồng Nai 910-082,Sóc Trăng 685-126,Cần Thơ 810-312 Win Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 835-588,Bến Tre 795-940,Vũng Tàu 917-687 Miss
27-01-2020 Hồ Chí Minh 259-957,Đồng Tháp 951-210,Cà Mau 751-529 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 774-023,Tiền Giang 590-167,Đà Lạt 567-028 Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
25-01-2020 Long An 847-209,Hồ Chí Minh 898-174,Hậu Giang 027-191,Bình Phước 161-203 Win Long An,Hồ Chí Minh
24-01-2020 Bình Dương 370-527,Trà Vinh 557-791,Vĩnh Long 714-041 Miss
23-01-2020 An Giang 375-654,Bình Thuận 697-809,Tây Ninh 001-401 Win An Giang
22-01-2020 Cần Thơ 316-469,Đồng Nai 637-560,Sóc Trăng 669-698 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
21-01-2020 Bạc Liêu 640-587,Bến Tre 073-471,Vũng Tàu 616-234 Win Bến Tre

20-01-2020

Cà Mau 469-329,Đồng Tháp 425-160,Hồ Chí Minh 769-318

Miss

19-01-2020 Kiên Giang 193-491,Đà Lạt 225-023,Tiền Giang 463-679 Win Đà Lạt
18-01-2020 Long An 436-289,Hồ Chí Minh 658-488,Hậu Giang 679-469,Bình Phước 579-840 Miss
17-01-2020 Bình Dương 286-874,Trà Vinh 904-209,Vĩnh Long 175-923 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 988-629,Bình Thuận 032-517,Tây Ninh 716-603 Win An Giang
15-01-2020 Cần Thơ 577-964,Đồng Nai 719-046,Sóc Trăng 389-812 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
14-01-2020 Bạc Liêu 920-259,Bến Tre 475-849,Vũng Tàu 868-749 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 469-069,Hồ Chí Minh 547-662,Đồng Tháp 548-458 Win Hồ Chí Minh, Cà Mau
12-01-2020 Kiên Giang 443-329,Đà Lạt 694-210,Tiền Giang 622-328 Win Tiền Giang
11-01-2020 Long An 539-033,Hồ Chí Minh 621-719,Hậu Giang 851-635,Bình Phước 635-421 Win Bình Phước
10-01-2020 Bình Dương 931-302,Trà Vinh 860-169,Vĩnh Long 998-783 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 493-272,Tây Ninh 752-065,Binh Thuận 107-394 Miss
08-01-2020 Cần Thơ 545-056,Đồng Nai 489-167,Sóc Trăng 961-025 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
07-01-2020 Bạc Liêu 701-849,Bến Tre 908-523,Vũng Tàu 628-096 Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020 Cà Mau 568-026,Đồng Tháp 897-201,Hồ Chí Minh 738-695 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
05-01-2020 Kiên Giang 078-763,Đà Lạt 013-736,Tiền Giang 870-104 Win Đà Lạt
04-01-2020 Hồ Chí Minh 626-468,Bình Phước 551-937,Hậu Giang 771-328,Long An 436-563 Win Hồ Chí Minh,Long An
03-01-2020 Bình Dương 570-682,Trà Vinh 460-207,Vĩnh Long 408-048 Win Vĩnh Long,Bình Dương
02-01-2020 An Giang 322-206,Bình Thuận 698-841,Tây Ninh 127-306 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh

01-01-2020

Đồng Nai 749-508,Sóc Trăng 758-876,Cần Thơ 486-648

Win Đồng Nai,Sóc Trăng

31-12-2019 Bạc Liêu 787-741,Bến Tre 342-745,Vũng Tàu 592-635 Miss
30-12-2019 Cà Mau 406-461,Đồng Tháp 999-119,Hồ Chí Minh 102-321 Win Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
29-12-2019 Kiên Giang 717-718,Đà Lạt 034-364,Tiền Giang 701-835 Win Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 368-909,Bình Phước 425-179,Hậu Giang 745-376,Long An 578-423 Win Hậu Giang
27-12-2019 Bình Dương 880-250,Trà Vinh 358-461,Vĩnh Long 889-021 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long

26-12-2019

An Giang 452-456,Tây Ninh 463-136,Binh Thuận 983-893

Win An Giang,Binh Thuận

25-12-2019 Cần Thơ 026-874,Đồng Nai 175-514,Sóc Trăng 916-306 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 450-451,Bến Tre 649-493,Vũng Tàu 906-691 Win Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 626-529,Đồng Tháp 667-147,Hồ Chí Minh 882-603 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
22-12-2019 Kiên Giang 974-806,Tiền Giang 519-326,Đà Lạt 026-105 Win Kiên Giang
21-12-2019 Hậu Giang 916-859,Long An 548-201,Hồ Chí Minh 103-201,Bình Phước 958-417 Miss
20-12-2019 Bình Dương 517-639,Trà Vinh 354-334,Vĩnh Long 658-374 Win Bình Dương,Trà Vinh
19-12-2019 An Giang 371-036,Bình Thuận 142-179,Tây Ninh 349-528 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
18-12-2019 Đồng Nai 070-142,Sóc Trăng 037-207,Cần Thơ 754-864 Miss
17-12-2019 Bạc Liêu 137-411,Bến Tre 508-491,Vũng Tàu 348-137 Miss
16-12-2019 Cà Mau 169-026,Đồng Tháp 360-197,Hồ Chí Minh 517-859 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
15-12-2019
Kiên Giang 048-996,Đà Lạt 988-243,Tiền Giang 308-815
Miss
14-12-2019 Hồ Chí Minh 195-902,Bình Phước 968-908,Hậu Giang 788-424,Long An 157-255 Miss
13-12-2019 Bình Dương 888-609,Trà Vinh 338-721,Vĩnh Long 133-032 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019  An Giang 507-570,Tây Ninh 346-699,Binh Thuận 327-370  Win An Giang
11-12-2019 Đồng Nai 738-570,Sóc Trăng 767-987,Cần Thơ 471-502 Miss
10-12-2019 Bạc Liêu 451-472,Bến Tre 678-768,Vũng Tàu 904-362 Win Bạc Liêu
09-12-2019 Cà Mau 906-329,Đồng Tháp 425-160,Hồ Chí Minh 769-450 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
08-12-2019 Kiên Giang 293-392,Đà Lạt 246-237,Tiền Giang 173-509 Miss
07-12-2019 Hồ Chí Minh 631-403,Bình Phước 608-188,Hậu Giang 797-970,Long An 968-695 Miss
06-12-2019 Bình Dương 914-529,Trà Vinh 689-742,Vĩnh Long 342-021 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-12-2019 An Giang 987-406,Tây Ninh 595-332,Binh Thuận 106-739 Miss
04-12-2019  Đồng Nai 382-364,Sóc Trăng 797-998,Cần Thơ 796-947  Win Cần Thơ
03-12-2019 Bạc Liêu 445-134,Bến Tre 796-896,Vũng Tàu 731-129 Miss
02-12-2019 Cà Mau 469-275,Hồ Chí Minh 547-037,Đồng Tháp 548-458 Miss
01-12-2019
Kiên Giang 638-859,Tiền Giang 104-730,Đà Lạt 295-036
Win Kiên Giang,Tiền Giang
30-11-2019 Long An 360-598,Hồ Chí Minh 369-203,Hậu Giang 470-418,Bình Phước 251-825 Win Long An
29-11-2019  Bình Dương 687-360,Trà Vinh 546-693,Vĩnh Long 408-214  Win Bình Dương,Vĩnh Long
28-11-2019 An Giang 113-132,Tây Ninh 388-471,Binh Thuận 590-825 Win Bình Thuận
27-11-2019 Cần Thơ 437-079,Đồng Nai 426-543,Sóc Trăng 215-261 Win Sóc Trăng
26-11-2019 Bạc Liêu 016-159,Bến Tre 338-603,Vũng Tàu 435-204 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-11-2019 Cà Mau 569-926,Hồ Chí Minh 152-351,Đồng Tháp 168-286 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
24-11-2019 Kiên Giang 308-821,Đà Lạt 114-012,Tiền Giang 450-947 Miss
23-11-2019 Bình Phước 629-521,Hậu Giang 427-879,Hồ Chí Minh 026-051,Long An 147-134 Win Long An
22-11-2019 Bình Dương 912-206,Trà Vinh 466-418,Vĩnh Long 587-201 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-11-2019 An Giang 662-256,Bình Thuận 035-402,Tây Ninh 802-309 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
20-11-2019 Cần Thơ 496-624,Đồng Nai 499-264,Sóc Trăng 731-137 Win Cần Thơ,Đồng Nai
19-11-2019 Bạc Liêu 620-889,Bến Tre 451-360,Vũng Tàu 545-826 Miss
18-11-2019 Cà Mau 647-678,Hồ Chí Minh 609-296,Đồng Tháp 793-932 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 360-206,Đà Lạt 123-489,Tiền Giang 209-703 Miss

16-11-2019

Bình Phước 529-851,Hậu Giang 120-027,Hồ Chí Minh 986-416,Long An 527-921

Miss

 15-11-2019  Bình Dương 056-403,Trà Vinh 460-781,Vĩnh Long 531-825 Miss
14-11-2019 An Giang 591-471,Tây Ninh 319-711,Binh Thuận 756-036 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019  Đồng Nai 496-342,Sóc Trăng 689-890,Cần Thơ 367-183  Win Đồng Nai,Cần Thơ
12-11-2019  Bạc Liêu 479-970,Bến Tre 318-856,Vũng Tàu 625-159  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019  Cà Mau 278-198,Hồ Chí Minh 220-141,Đồng Tháp 294-281  Win Cà Mau 
10-11-2019  Kiên Giang 614-186,Đà Lạt 476-890,Tiền Giang 914-589 Miss
09-11-2019  Hồ Chí Minh 827-578,Bình Phước 244-955,Hậu Giang 376-193,Long An 468-708  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Long An
08-11-2019  Bình Dương 369-941,Trà Vinh 590-323,Vĩnh Long 120-202  Win Trà Vinh, Vĩnh Long 
07-11-2019  An Giang 012-324,Tây Ninh 153-885,Binh Thuận 296-920  Win An Giang
06-11-2019  Đồng Nai 622-838,Sóc Trăng 538-487,Cần Thơ 248-098 Miss
05-11-2019  Bạc Liêu 393-484,Bến Tre 194-171,Vũng Tàu 934-724 Miss
04-11-2019  Cà Mau 897-174,Hồ Chí Minh 693-418,Đồng Tháp 126-022 Miss
03-11-2019  Kiên Giang 492-906,Đà Lạt 757-681,Tiền Giang 852-551 Miss
02-11-2019  Hồ Chí Minh 364-036,Bình Phước 398-154,Hậu Giang 991-208,Long An 736-942  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
01-11-2019 Bình Dương 192-989,Trà Vinh 318-970,Vĩnh Long 133-098 Miss
31-10-2019  An Giang 339-335,Tây Ninh 282-060,Binh Thuận 697-607 Miss
30-10-2019  Đồng Nai 967-372,Sóc Trăng 101-005,Cần Thơ 864-220 Miss
29-10-2019  Bạc Liêu 432-453,Bến Tre 567-661,Vũng Tàu 498-374  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019  Cà Mau 649-466,Hồ Chí Minh 543-235,Đồng Tháp 723-372  Win Cà Mau,Đồng Tháp
27-10-2019  Kiên Giang 443-329,Đà Lạt 694-210,Tiền Giang 622-588 Miss
26-10-2019  Hồ Chí Minh 429-018,Bình Phước 382-181,Hậu Giang 348-098,Long An 624-421  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An

 25-10-2019

 Bình Dương 124-485,Trà Vinh 274-744,Vĩnh Long 798-685

  Win Trà Vinh,Vĩnh Long

 24-10-2019 An Giang 212-199,Bình Thuận 135-536,Tây Ninh 082-356  Win Tây Ninh
 23-10-2019 Cần Thơ 326-610,Đồng Nai 742-596,Sóc Trăng 596-243   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 22-10-2019  Bạc Liêu 705-487,Bến Tre 456-756,Vũng Tàu 859-803   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 21-10-2019  Cà Mau 078-894,Hồ Chí Minh 015-192,Đồng Tháp 605-595   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 20-10-2019 Kiên Giang 607-951,Đà Lạt 433-244,Tiền Giang 879-554   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 19-10-2019  Hồ Chí Minh 627-743,Bình Phước 729-532,Hậu Giang 415-772,Long An 172-785   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 18-10-2019  Bình Dương 203-937,Trà Vinh 476-487,Vĩnh Long 251-518  Miss
 17-10-2019  An Giang 256-851,Bình Thuận 745-029,Tây Ninh 613-518  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 911-320,Đồng Nai 902-417,Sóc Trăng 776-203
Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ

 15-10-2019

 Bạc Liêu 759-975,Bến Tre 800-808,Vũng Tàu 287-367

  Win Bạc Liêu

 14-10-2019  Cà Mau 473-574,Hồ Chí Minh 524-217,Đồng Tháp 591-259  Miss
 13-10-2019  Đà Lạt 032-061,Kiên Giang 113-613,Tiền Giang 894-489   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 318-461,Bình Phước 844-148,Hậu Giang 649-487,Long An 296-596   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 11-10-2019  Bình Dương 746-375,Trà Vinh 379-497,Vĩnh Long 325-290   Win Bình Dương
 10-10-2019  An Giang 580-387,Tây Ninh 708-163,Binh Thuận 628-113   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 09-10-2019  Cần Thơ 126-226,Đồng Nai 675-470,Sóc Trăng 971-397   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 647-726,Bến Tre 137-713,Vũng Tàu 521-035   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 356,Đồng Tháp 675-594,Hồ Chí Minh 392-284   Win Cà Mau
 06-10-2019  Đà Lạt 530-206,Kiên Giang 407-412,Tiền Giang 844-021   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh 678-546,Bình Phước 120-100,Hậu Giang 235-785,Long An 909-099  Miss
 04-10-2019  Bình Dương 895-415,Trà Vinh 331-113,Vĩnh Long 919-456   Win Bình Dương,Trà Vinh
 03-10-2019   An Giang 024-517,Bình Thuận 841-986,Tây Ninh 521-304  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 439-493,Đồng Nai 641-806,Sóc Trăng 389-396   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ

 01-10-2019

 Bạc Liêu 368-638,Bến Tre 764-876,Vũng Tàu 541-145

  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu

30-09-2019  Cà Mau 025-343,Hồ Chí Minh 939-698,Đồng Tháp 260-770 Miss
 29-09-2019  Kiên Giang 263-652,Đà Lạt 324-156,Tiền Giang 490-654  Miss
28-09-2019  Hồ Chí Minh 549-455,Bình Phước 599-558,Hậu Giang 932-329,Long An 524-749  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An 
 27-09-2019  Bình Dương 381-941,Trà Vinh 647-267,Vĩnh Long 951-591   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 509-251,Bình Thuận 529-206,Tây Ninh 218-157   Win An Giang
 25-09-2019  Đồng Nai 785-587,Sóc Trăng 737-374,Cần Thơ 502-052   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 24-09-2019  Bạc Liêu 291-941,Bến Tre 945-238,Vũng Tàu 587-688  Miss
 23-09-2019 Cà Mau 400-921,Hồ Chí Minh 601-125,Đồng Tháp 247-465  Miss
22-09-2019  Kiên Giang 845-200,Đà Lạt 796-306,Tiền Giang 246-800  Miss
 21-09-2019  Hồ Chí Minh 740-615,Bình Phước 440-310,Hậu Giang 304-088,Long An 610-188  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 123-823,Trà Vinh 843-443,Vĩnh Long 536-653  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019 An Giang 790-296,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 164-128  Win An Giang
 18-09-2019  Đồng Nai 180-408,Sóc Trăng 123-283,Cần Thơ 378-332  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 17-09-2019  Bạc Liêu 196-962,Bến Tre 228-282,Vũng Tàu 428-283  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019  Cà Mau 123-646,Hồ Chí Minh 859-109,Đồng Tháp 932-674  Miss

15-09-2019

 Kiên Giang 409-525,Đà Lạt 878-712,Tiền Giang 846-320

 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang

14-09-2019  Hồ Chí Minh 914-755,Bình Phước 843-640,Hậu Giang 622-661,Long An 375-507  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 311-701,Trà Vinh 873-758,Vĩnh Long 348-731  Miss
12-09-2019  An Giang 689-790,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 382-353  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận 
11-09-2019  Đồng Nai 967-372,Sóc Trăng 101-005,Cần Thơ 864-220  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ  
10-09-2019  Bạc Liêu 523-495,Bến Tre 649-904,Vũng Tàu 929-698  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 343-025,Hồ Chí Minh 939-698,Đồng Tháp 260-770 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 856-662,Đà Lạt 914-732,Tiền Giang 387-358 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 113-763,Bình Phước 574-273,Hậu Giang 738-839,Long An 086-883 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 226-300,Trà Vinh 450-693,Vĩnh Long 640-032 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 488-816,Tây Ninh 029-397,Binh Thuận 892-493 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 809-099,Sóc Trăng 123-341,Cần Thơ 755-094 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 127-933,Bến Tre 992-943,Vũng Tàu 658-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687-193,Hồ Chí Minh 701-229,Đồng Tháp 075-414 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp

01-09-2019

Kiên Giang 233-254,Đà Lạt 324-156,Tiền Giang 654-490

Win Đà Lạt,Tiền Giang

31-08-2019 Hồ Chí Minh 013-425,Bình Phước 584-807,Hậu Giang 511-378,Long An 200-767 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 683-777,Trà Vinh 700-448,Vĩnh Long 793-270 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 532-501,Tây Ninh 010-946,Binh Thuận 971-962 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 200-579,Sóc Trăng 223-212,Cần Thơ 206-434 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 713-165,Bến Tre 223-014,Vũng Tàu 910-134 Miss
26-08-2019 Cà Mau 292-508,Hồ Chí Minh 629-634,Đồng Tháp 504-225 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
25-08-2019 Kiên Giang 257-006,Đà Lạt 467-717,Tiền Giang 801-034 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 746-266,Bình Phước 995-969,Hậu Giang 250-596,Long An 736-619 Win Hồ Chí Minh
23-08-2019 Bình Dương 224-374,Trà Vinh 961-683,Vĩnh Long 623-493 Miss
22-08-2019 An Giang 434-869,Tây Ninh 489-240,Binh Thuận 905-801 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 315-220,Sóc Trăng 608-306,Cần Thơ 106-658 Win Đồng Nai
20-08-2019 Bạc Liêu 676-269,Bến Tre 879-635,Vũng Tàu 875-801 Miss
19-08-2019 Cà Mau 800-078,Hồ Chí Minh 585-252,Đồng Tháp 916-809 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 364-279,Đà Lạt 170-554,Tiền Giang 181-463 Win Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 799-584,Bình Phước 901-087,Hậu Giang 642-008,Long An 642-239 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 093-619,Trà Vinh 260-085,Vĩnh Long 722-102 Win Bình Dương

15-08-2019

An Giang 609-222,Tây Ninh 655-601,Binh Thuận 779-865

Miss

14-08-2019 Đồng Nai 378-835,Sóc Trăng 968-754,Cần Thơ 651-198 Win Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 585-662,Bến Tre 165-082,Vũng Tàu 587-575 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 220-679,Hồ Chí Minh 629-790,Đồng Tháp 517-081 Miss
11-08-2019 Kiên Giang 789-463,Đà Lạt 812-259,Tiền Giang 959-355 Win Kiên Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 234-033,Bình Phước 205-242,Hậu Giang 730-858,Long An 401-623 Miss
09-08-2019 Bình Dương 591-423,Trà Vinh 653-949,Vĩnh Long 748-391 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 509-241,Tây Ninh 820-983,Binh Thuận 725-796 Miss
07-08-2019 Đồng Nai 888-644,Sóc Trăng 569-610,Cần Thơ 905-835 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-08-2019 Bạc Liêu 587-640,Bến Tre 471-750,Vũng Tàu 234-616 Win Bạc Liêu
05-08-2019 Cà Mau 345-994,Hồ Chí Minh 547-309,Đồng Tháp 349-195 Miss
04-08-2019 Kiên Giang 637-685,Đà Lạt 537-715,Tiền Giang 951-058 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-08-2019 Hồ Chí Minh 084-201,Bình Phước 002-490,Hậu Giang 874-599,Long An 176-366 Win Hồ Chí Minh
02-08-2019 Bình Dương 944-889,Trà Vinh 569-617,Vĩnh Long 853-139 Miss
01-08-2019 An Giang 116-546,Tây Ninh 218-980,Binh Thuận 809-374 Miss