SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 Bạn là người muốn chơi LÔ SONG THỦ mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp soi cầu phân tích, thống kê siêu chuẩn chính xác nhất của chúng tôi. để giúp các bạn chiến thắng hôm nay
 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC 300.000 VNĐ
ĐỂ nhận số SONG THỦ LÔ  thì bạn cần nạp300.000 VND” vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công SỐ sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 300.000 thì số sẽ hiện ra !!! 

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…
 A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01644551152

  NẠP THẺ ĐỂ LẤY SỐ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 19/06/2018  07-27 Win 07-27 
 18/06/2018 94-21 Miss
 17/06/2018  40-17  Win 40×2
 16/06/2018  58-85  Miss
 15/06/2018   24-42 Miss
 14/06/2018 70-57  Win 57 
 13/06/2018  78-89 Win 78-89 
 12/06/2018  10-21  Miss
 11/06/2018 34-47 WIN 34-47  
10/06/2018  75-50 Win 75-50 
 09/06/2018  26-57 Miss
 08/06/2018  26-87  Miss
 07/06/2018  12-21 Win 12-21 
 06/06/2018  81-72 Miss
 05/06/2018  46-30 Win 46
 04/06/2018  63-38 Win 63-38 
 03/06/2018  25-46  Miss
02/06/2018  56-62 Win 56-62 
 01/06/2018 24-14  Win 24-14 
31/05/2018  98-47 Win 98-47 
 30/05/2018  12-36 Win 12-36 
 29/05/2018 80-60  Win 80-60 
 28/05/2018  86-68 Win 86-68 
 27/05/2018   54-45 Win 54 
 26/05/2018 13-62  Win 13-62 
 25/05/2018 05-35  Win 05-35
 24/05/2018 27-53  Win 27-53 
 23/05/2018  58-75  Miss
 22/05/2018  93-34 Win 93-34 
 21/05/2018   42-26 Miss
20/05/2018  70-67  Win 70
 19/05/2018  09-19 Win 19 
18/05/2018  89-18 Win 89-18 
 17/05/2018  13-32 Miss
 16/05/2018 29-54 Win 54
15/05/2018  73-88 Win 73-88×2
 14/05/2018   64-79  Miss
 13/05/2018  09-92 Win 09-92 
 12/05/2018  93-31 Win 93-31
 11/05/2018  82-54 Win 82-54 
 10/05/2018  56-68 Win 56-68 
 09/05/2018  41-14 Win 41-14 
08/05/2018  46-05 Win 46-05 
 07/05/2018 68-96   Win 68-96
 06/05/2018   35-64 Win 64 
 05/05/2018 58-18  Miss
 04/05/2018   82-12  Miss
 03/05/2018  37-63 Win 37 
 02/05/2018   51-75 Miss
01/05/2018 43-84  Win 43-84 
 30/04/2018  14-04 Win 14-04 
29/04/2018  96-66  Win 96-66
 28/04/2018  63-26 Win 63 
 27/04/2018  54-63  Miss
 26/04/2018  96-32 Win 96-32 
25/04/2018  74-31  Miss
 24/04/2018 46-18  Win 46-18 
 23/04/2018  25-34  Win 25
 22/04/2018  71-28  Miss
 21/04/2018  27-37 Win 27×2-37 
 20/04/2018  19-37 Win 37 
 19/04/2018  08-87  Win  87 
 18/04/2018 79-63 Miss
 17/04/2018  46-25 Win 25 
 16/04/2018  30-48  Miss
 15/04/2018  48-29 Win 48-29 
 14/04/2018  72-56 Win 72-56 
13/04/2018  68-51  Miss
 12/04/2018  67-96 Win 67 
 11/04/2018  39-73  Win 73
 10/04/2018  52-82 Win 52×2-82 
 09/04/2018  10-21 Win 10-21 
 08/04/2018 68-38  Win 68-38 
 07/04/2018   12-29  Miss
06/04/2018  12-90  Miss
 05/04/2018  48-63  Miss
 04/04/2018  08-09  Win 08-09
28/3-03/4/2018  HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  98-85 Win 98 
 26/03/2018  58-18  Miss
25/03/2018  31-50  Win 31
 24/03/2018  67-12 Win 67×3
 23/03/2018 48-63  Win 48
 21/03/2018  99-30 Win 99-30 
 20/03/2018  83-40 Win 83-40 
 17/03/2018  24-81 Win 24-81 
16/03/2018   42-72 Win 42 
 15/03/2018   08-61 Win 08 
 14/03/2018  78-53  Miss
 13/03/2018   65-25 Win 25 
 12/03/2018   71-26 Win 26 
 11/03/2018  37-59  Miss
 10/03/2018  26-78  Miss
 09/03/2018  54-65 Win 54-65 
 08/03/2018  05-15 Win 05-15 
07/03/2018  35-40 Win 35-40 
 06/03/2018  48-24 Win 48-24 
05/03/2018  75-89 Win 75-89 
 04/03/2018  90-18  Miss
 03/03/2018  31-49 Win 31-49 
 02/03/2018  13-56  Miss
 01/03/2018  09-12 Win 09-12×2 
 28/02/2018  25-43 Win 25 
 27/02/2018  68-98  Win 68-98
 26/02/2018  84-57 Miss
 25/02/2018 79-23 Win 23
24/02/2018  20-35 Win 20×2-35 
 23/02/2018   54-12  Miss
 22/02/2018  95-67 Win 95-67 
 21/02/2018 71-52  Miss
 20/02/2018   87-96  Miss
 19/02/2018  14-19 Win 19 
15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT 
14/02/2018  12-26  Win 12-26
 13/02/2018  25-35 Win 25-35 
 12/02/2018  43-61  Miss
11/02/2018  45-29  Miss
 10/02/2018  51-74  Miss
09/02/2018  28-09  Miss
08/02/2018  72-95  Miss
 07/02/2018  26-17 Win 17 
 06/02/2018  04-39  Win 04
 05/02/2018  72-59  Miss
04/02/2018   31-59  Miss
 03/02/2018 25-14   Win 14
02/02/2018  68-94 Win 68 
01/02/2018  38-37 Miss
 31/01/2018  78-24  Miss
 30/01/2018  57-65 Win 57×2-65 
 29/01/2018  58-47  Win 47
28/01/2018 76-87  Win 76-87
27/01/2018 46-21  Win 21
26/01/2018  12-30  Win 12-30
 25/01/2018  50-78  Miss
 24/01/2018  89-36  Miss
 23/01/2018  71-84 Miss
22/01/2018  28-07  Win 28-07
 21/01/2018  94-71  Win 94-71
20/01/2018   74-89  Miss
 19/01/2018  94-76 Win 94 
18/01/2018  94-52  Win 94-52
 17/01/2108  42-76  Win 42-76
 16/01/2108  93-26  Miss
 15/01/2108  43-03  Miss
 14/01/2018  10-19 Win 10
 13/01/2018  17-72  Win 17-72
 12/01/2018 60-82 Win 60 
 11/01/2018 39-26  Win 39-26 
10/01/2018  67-76 Win 76 
 09/01/2018  51-43 Miss
08/01/2018 63-54   Win 63-54
 07/01/2018  38-59  Miss
 06/01/2018  83-48  Win 83-48
 05/01/2018  31-27  Miss
 04/01/2018  37-49 Win 37-49 
 03/01/2018  38-76  Miss
 02/01/2018  54-32 Miss
 01/01/2018   61-58  Win 58
 31/12/2017  13-28  Miss
 30/12/2017  50-08 Miss
 29/12/2017  76-14  Miss
28/12/2017  41-70  Miss
 27/12/2017  54-76  Miss
 26/12/2017  89-35 Win 89×2 
 25/12/2017   39-68 Miss
 24/12/2017  54-81  Miss
 23/12/2017  74-28  Win 28
 22/12/2017  42-67 Win 42-67 
21/12/2017  32-87 Win 32×2-87×2 
 20/12/2017  29-41 Win 29-41 
 19/12/2017  75-87 Win 75-87 
18/12/2017  89-68  Win 89-68
17/12/2017  50-15 Win 50-15 
 16/12/2017  18-21 Win 18-21 
 15/12/2017  80-29  Miss