DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

 Bạn là người muốn chơi DÀN LÔ XIÊN 3 mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp soi cầu phân tích, thống kê siêu chuẩn chính xác nhất của chúng tôi. để giúp các bạn chiến thắng hôm nay
 DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM 300.000 VNĐ
ĐỂ nhận số SONG THỦ LÔ  thì bạn cần nạp300.000 VND” vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công SỐ sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 300.000 thì số sẽ hiện ra !!! 

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
 14-10-2019  Cà Mau 46-11-25,Hồ Chí Minh 12-82-58,Đồng Tháp 69-81-40   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 13-10-2019  Đà Lạt 48-09-61,Kiên Giang 61-37-36,Tiền Giang 87-94-25   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 75-64-74,Bình Phước 54-09-87,Hậu Giang 62-29-44,Long An 34-67-52  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 17-37-46,Trà Vinh 20-43-52,Vĩnh Long 01-48-90   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 14-38-75,Tây Ninh 36-28-91,Binh Thuận 50-56-28   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 09-10-2019 Cần Thơ 12-58-74,Đồng Nai 09-65-73,Sóc Trăng 51-84-32   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 65-57-10,Bến Tre 61-38-10,Vũng Tàu 36-59-09   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau  54-31-59,Hồ Chí Minh 76-12-84,Đồng Tháp 76-49-53   Win Cà Mau
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh-01-02-47,Bình Phước 52-30-00,Hậu Giang 84-34-65 ,Long An 69-23-10   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 04-10-2019  Bình Dương 58-67-73,Trà Vinh 68-39-59,Vĩnh Long 70-31-23   Win Bình Dương,Trà Vinh
 03-10-2019   An Giang 10-05-61,Bình Thuận 30-45-09,Tây Ninh 21-65-98  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 23-95-67,Đồng Nai 79-88-13,Sóc Trăng 30-46-18   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 01-10-2019  Bạc Liêu 54-45-90,Bến Tre 12-24-49,Vũng Tàu 90-38-19  Miss
30-09-2019  Cà Mau 73-95-36,Đồng Tháp 08-31-69,Hồ Chí Minh 06-39-75  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 29-09-2019  Kiên Giang 75-46-23,Đà Lạt 65-22-47,Tiền Giang 60-85-08   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019  Hồ Chí Minh 28-50-01,Bình Phước 35-22-36,Hậu Giang 74-70-55,Long An 43-62-75  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An 
 27-09-2019  Bình Dương 67-96-78,Trà Vinh 31-38-71,Vĩnh Long 26-90-58   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35-50,Bình Thuận 92-8117,Tây Ninh 03-45-27   Win An Giang
 25-09-2019 Đồng Nai 16-08-65,Sóc Trăng 57-87-11,Cần Thơ 06-41-51   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 24-09-2019  Bạc Liêu 21-15-69,Bến Tre 24-25-65,Vũng Tàu 90-51-10  Miss
 23-09-2019  Cà Mau 89-91-43,Hồ Chí Minh 30-39-25,Đồng Tháp 19-06-28   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019  Kiên Giang 05-44-89,Đà Lạt 06-48-02,Tiền Giang 41-00-19  Miss
 21-09-2019  Hồ Chí Minh 07-29-47,Bình Phước 90-35-70,Hậu Giang 91-85-74,Long An 84-48-67  Win Hậu Giang
 20-09-2019  Bình Dương 83-91-31,Trà Vinh 61-50-65,Vĩnh Long 20-25-03  Win Bình Dương,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 23-82-63,Tây Ninh 01-97-80,Binh Thuận 78-32-00  Win Tây Ninh, Bình Thuận
 18-09-2019  Đồng Nai 90-08-74,Sóc Trăng 14-87-48,Cần Thơ 06-69-51  Win Đồng Nai
 17-09-2019 Bạc Liêu 15-42-79,Bến Tre 04-47-84,Vũng Tàu 84-44-05  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019  Cà Mau 42-32-82,Hồ Chí Minh 36-62-89,Đồng Tháp 15-58-90  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019  Kiên Giang 25-59-78,Đà Lạt 15-90-42,Tiền Giang 76-72-33  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019  Hồ Chí Minh 24-65-34,Bình Phước 59-52-85,Hậu Giang 22-19-16,Long An 46-59-76  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An 
13-09-2019  Bình Dương 99-07-53,Trà Vinh 83-68-73,Vĩnh Long 48-01-09  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long 
12-09-2019  An Giang 14-64-74,Tây Ninh 25-17-72,Binh Thuận 61-84-08  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận 
11-09-2019  Đồng Nai 70-16-67,Sóc Trăng 39-21-28,Cần Thơ 45-90-94  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ 
10-09-2019  Bạc Liêu 52-73-00,Bến Tre 16-59-82,Vũng Tàu 08-72-75  Win Biến Tre
09-09-2019 Cà Mau 68-45-82,Hồ Chí Minh 91-33-67,Đồng Tháp 26-95-33 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 24-84-52,Đà Lạt 53-20-95,Tiền Giang 12-61-87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 12-67-55,Bình Phước 97-73-14,Hậu Giang 63-71-45,Long An 58-86-52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 48-83-55,Trà Vinh 71-27-93,Vĩnh Long 73-32-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 45-61-52,Tây Ninh 07-28-92,Binh Thuận 35-93-27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 59-34-68,Sóc Trăng 40-44-75,Cần Thơ 73-33-05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 02-44-83,Bến Tre 94-57-36,Vũng Tàu 74-42-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 43-06-15,Hồ Chí Minh 94-79-01,Đồng Tháp 05-75-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-09-2019 Kiên Giang 92-72-18,Đà Lạt 44-30-71,Tiền Giang 46-11-82 Miss
31-08-2019 Hồ Chí Minh 99-14-84,Bình Phước 82-24-87,Hậu Giang 58-62-78,Long An 91-72-60 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03-83-90,Trà Vinh 00-48-94,Vĩnh Long 12-93-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 20-32-01,Tây Ninh 59-94-46,Binh Thuận 98-89-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 72-51-76,Sóc Trăng 96-99-52,Cần Thơ 40-69-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 53-43-20,Bến Tre 48-49-60,Vũng Tàu 50-74-69 Miss
26-08-2019 Cà Mau 95-47-37,Hồ Chí Minh 29-30-89,Đồng Tháp 17-04-25 Win Cà Mau
25-08-2019 Kiên Giang 98-61-52,Đà Lạt 39-51-19,Tiền Giang 97-46-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67-05-12,Bình Phước 31-90-23,Hậu Giang 80-17-92,Long An 63-20-94 Miss
23-08-2019 Bình Dương 53-93-08,Trà Vinh 36-73-28,Vĩnh Long 70-07-28 Win Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 71-69-15,Tây Ninh 49-39-20,Binh Thuận 87-83-49 Win Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 46-24-94,Sóc Trăng 31-52-07,Cần Thơ 90-58-44 Miss
20-08-2019 Bạc Liêu 69-37-11,Bến Tre 79-83-88,Vũng Tàu 48-38-09 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 65-82-36,Hồ Chí Minh 49-64-85,Đồng Tháp 29-78-14 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
18-08-2019 Kiên Giang 79-70-62,Đà Lạt 63-81-70,Tiền Giang 91-44-32 Miss
17-08-2019 Hồ Chí Minh 98-77-22,Bình Phước 38-71-87,Hậu Giang 97-63-71,Long An 67-17-33 Miss
16-08-2019 Bình Dương 51-31-93,Trà Vinh 95-74-60,Vĩnh Long 57-16-62 Win Bình Dương
15-08-2019 An Giang 87-22-01,Tây Ninh 23-27-81,Binh Thuận 74-65-13 Win Tây Ninh,Binh Thuận
14-08-2019 Đồng Nai 03-55-35,Sóc Trăng 70-07-86,Cần Thơ 64-17-98 Miss
13-08-2019 Bạc Liêu 76-49-19,Bến Tre 58-31-18,Vũng Tàu 33-87-56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 54-20-00,Hồ Chí Minh 92-28-88,Đồng Tháp 24-80-42 Miss
11-08-2019 Kiên Giang 06-26-01,Đà Lạt 09-38-34,Tiền Giang 24-06-90 Win Kiên Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 76-40-03,Bình Phước 52-76-02,Hậu Giang 58-21-38,Long An 68-30-89 Miss
09-08-2019 Bình Dương 26-36-18,Trà Vinh 68-65-75,Vĩnh Long 02-58-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 81-54-84,Tây Ninh 19-20-83,Binh Thuận 57-00-01 Win An Giang
07-08-2019 Đồng Nai 64-92-05,Sóc Trăng 36-03-05,Cần Thơ 58-63-55 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 90-64-18,Bến Tre 25-31-06,Vũng Tàu 40-45-36 Win Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 14-71-86,Hồ Chí Minh 89-62-00,Đồng Tháp 28-92-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 17-37-57,Đà Lạt 07-82-77,Tiền Giang 54-95-10 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 90-91-40,Bình Phước 79-66-20,Hậu Giang 93-76-79,Long An 14-66-33 Win Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 50-63-26,Trà Vinh 17-04-27,Vĩnh Long 28-56-71 Win Bình Dương
01-08-2019 An Giang 80-38-30,Tây Ninh 93-12-18,Binh Thuận 77-92-47 Miss
31-07-2019 Đồng Nai 62-39-87,Sóc Trăng 19-34-09,Cần Thơ 28-64-37 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
30-07-2019 Bạc Liêu 74-54-42,Bến Tre 20-81-39,Vũng Tàu 67-41-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre
29-07-2019 Cà Mau 77-88-64,Hồ Chí Minh 21-70-44,Đồng Tháp 26-94-71 Miss
28-07-2019 Kiên Giang 84-71-42,Đà Lạt 65-24-78,Tiền Giang 58-62-42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-07-2019 Hồ Chí Minh 10-93-77,Bình Phước 28-88-40,Hậu Giang 97-55-87,Long An 50-02-16 Miss