DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Website chúng tôi cung cấp các dịch vụ soi cầu lô, CẦU ĐỀ…. Con số được các chuyên gia soi cầu chọn lọc kỹ càng và được các anh em thống nhất. Chúng tôi sẽ giúp anh em đã từng xa bờ vào bờ cập bến.. cảm ơn quý vị
 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 500.000 VNĐ
ĐỂ nhận số ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  thì bạn cần nạp500.000 VND” vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công SỐ sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 500.000 thì số sẽ hiện ra !!! 

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…
 A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01644551152

 NẠP THẺ ĐỂ LẤY SỐ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 18/08/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7 
 17/08/2018  Đầu 2 Đuôi 7 Win  Đầu 2 Đuôi 7
 16/08/2018    Đầu 8 Đuôi 7  Win Đầu 8 Đuôi 7
 15/08/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
 14/08/2018   Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
 13/08/2018   Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9 
 12/08/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7 
 11/08/2018  Đầu 7 Đuôi 6  Miss
 10/08/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
 09/08/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Miss
 08/08/2018   Đầu 7 Đuôi 2 Miss
 07/08/2018  Đầu 4 Đuôi 7 Miss
 06/08/2018  Đầu 4 Đuôi 7 Miss
 05/08/2018  Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
 04/08/2018   Đầu 2 Đuôi 4  Win  Đầu 2 Đuôi 4
 03/08/2018  Đầu 9 Đuôi 5 Miss
 02/08/2018   Đầu 8 Đuôi 6 Miss
 01/08/2018   Đầu 2 Đuôi 8  Win  Đầu 2 Đuôi 8
 31/07/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Miss
 30/07/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 
 29/07/2018  Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 3 Đuôi 3  Win Đầu 3 Đuôi 3
 27/07/2018  Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1 
 26/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
 25/07/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Miss
 24/07/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0 
 23/07/2018 Đầu 7 Đuôi 7  Miss
 22/07/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Miss
21/07/2018  Đầu 4 Đuôi 2  Miss
 20/07/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Miss
 19/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 18/07/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đuôi 9 
 17/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Miss
 16/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 15/07/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
 14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
 13/07/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1 
 12/07/2018   Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6 Đuôi 5 
 11/07/2018    Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
 10/07/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Miss
 09/07/2018   Đầu 5 Đuôi 8  Miss
 08/07/2018   Đầu 9 Đuôi 9  Win  Đầu 9 Đuôi 9
 07/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Win Đầu 6 Đuôi 7
06/07/2018   Đầu 1 Đuôi 4  Win  Đầu 1 Đuôi 4
 05/07/2018  Đầu 7 Đuôi 4 Miss
 04/07/2018  Đầu 9 Đuôi 5 Win  Đầu 9 Đuôi 5 
 03/07/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 4 
02/07/2018    Đầu 8 Đuôi 7  Win  Đầu 8 Đuôi 7
 01/07/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Miss
 30/06/2018  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2 
 29/06/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Miss
 28/06/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win  Đầu 9 Đuôi 4
 27/06/2018 Đầu 2 Đuôi 1  Miss
 26/06/2018   Đầu 9 Đuôi 2 Win  Đầu 9 Đuôi 2 
 25/06/2018   Đầu 8 Đuôi 3 Win  Đầu 8 Đuôi 3 
 24/06/2018   Đầu 9 Đuôi 0  Miss
 23/06/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Miss
 22/06/2018 Đầu 6 Đuôi 8  Miss
 21/06/2018   Đầu 4 Đuôi 7 Win Đuôi 7 
 20/06/2018  Đầu 5 Đuôi 3 Miss
 19/06/2018  Đầu 3 Đuôi 1 Miss
 18/06/2018  Đầu 7 Đuôi 6  Miss
 17/06/2018   Đầu 4 Đuôi 4  Win Đuôi 4
 16/06/2018  Đầu 5 Đuôi 8  Win Đuôi 8
 15/06/2018  Đầu 2 Đuôi 5   Win Đuôi 5
 14/06/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
13/06/2018  Đầu 4 Đuôi 8  Miss
 12/06/2018   Đầu 9 Đuôi 9  Win  Đầu 9 Đuôi 9 
 11/06/2018  Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 
 10/06/2018  Đầu 0 đuôi 3 Win Đầu 0 đuôi 3 
 09/06/2018   Đầu 9 Đuôi 9 Win  Đầu 9 Đuôi 9 
 08/06/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8 
 07/06/2018  Đầu 8 Đuôi 2   Win Đầu 8 Đuôi 2
 06/06/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5 
 05/06/2018   Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 Đuôi 5
 04/06/2018   Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8 Đuôi 3
 03/06/2018  Đầu 0 đuôi 0 Win Đầu 0 đuôi 0 
 02/06/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5 
 01/06/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Miss
 31/05/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Miss
 30/05/2018    Đầu 6 Đuôi 3 Win   Đầu 6 Đuôi 3 
 29/05/2018   Đầu 5 Đuôi 2  Miss
28/05/2018   Đầu 6 Đuôi 3  Miss
 27/05/2018  Đầu 0 đuôi 8 Win Đầu 0 đuôi 8 
26/05/2018   Đầu 9 Đuôi 1  Miss
 25/05/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Win Đầu 3
 24/05/2018  Đầu 7 Đuôi 4  Win Đầu 7
 23/05/2018  Đầu 2 Đuôi 6  Miss
 22/05/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Miss
 21/05/2018   Đầu 1 Đuôi 1 Win  Đầu 1 Đuôi 1 
 20/05/2018  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
 19/05/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
 18/05/2018   Đầu 4 Đuôi 0  Win Đầu 4 Đuôi 0
 17/05/2018   Đầu 2 Đuôi 3 Win  Đầu 2 Đuôi  3 
 16/05/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0 
 15/05/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6 
 14/05/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
 13/05/2018  Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
 12/05/2018  Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1 
 11/05/2018 Đầu 3 Đuôi 7  Miss
 10/05/2018   Đầu 1 Đuôi 0 Win  Đầu 1 Đuôi 0
 09/05/2018  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0 
08/05/2018  Đầu 5 Đuôi 8  Miss
07/05/2018   Đầu 6 Đuôi 4 Win  Đầu 6 Đuôi 4 
 06/05/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 
 05/05/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
 04/05/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Miss
 03/05/2018   Đầu 0 đuôi 2 Win  Đầu 0 đuôi 2 
 02/05/2018   Đầu 7 Đuôi 9 Win  Đầu 7 Đuôi 9
 01/05/2018  Đầu 7 Đuôi 4  Miss
 30/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu 1
 29/04/2018  Đầu 6 Đuôi 0  Miss
 28/04/2018  Đầu 1 Đuôi 7  Miss
 27/04/2018   Đầu 7 Đuôi 5  Miss
26/04/2018  Đầu 7 Đuôi 5  Miss
 25/04/2018  Đầu 3 Đuôi 8  Miss
 24/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Miss
 23/04/2018   Đầu 3 Đuôi 6  Miss
 22/04/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
 21/04/2018 Đầu 7 Đuôi 8  Miss
 20/04/2018  Đầu 1 Đuôi 9  Miss
 19/04/2018  Đầu 5 Đuôi 8  Miss
 18/04/2018   Đầu 4 Đuôi 3  Miss
 17/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0  Miss
 16/04/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
15/04/2018   Đầu 5 Đuôi 9   Win Đầu 5
 14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7 
 13/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Miss
 12/04/2018  Đầu 6 Đuôi 9  Miss
 11/04/2018  Đầu 7 Đuôi 4  Miss
 10/04/2018  Đầu 4 Đuôi 8  Win Đuôi 8
 09/04/2018  Đầu 2 Đuôi 1   Win Đầu 2
 08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6
 07/04/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Miss
 06/04/2018  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
 05/04/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
 04/04/2018   Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2 
 28/3-03/4/2018  HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Win Đầu 6 Đuôi 7
 26/03/2018   Đầu 2 Đuôi 7  Win Đầu 2
25/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đuôi 4
 24/03/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Miss
 23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Win Đầu 1 Đuôi 3 
 21/03/2018  Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 Đuôi 5
 20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
17/03/2018  Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
 16/03/2018  Đầu 4 Đuôi 8  Win Đầu 4
 15/03/2018  Đầu 3 Đuôi 7  Miss
 14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
 13/03/2018   Đầu 1 Đuôi 3  Miss
 12/03/2018   Đầu 2 Đuôi 4 Miss
 11/03/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Miss
10/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Miss
 09/03/2018   Đầu 6 Đuôi 4  Miss
 08/03/2018   Đầu 4 Đuôi 9  Miss
07/03/2018  Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3 
 06/03/2018  Đầu 2 Đuôi 6  Miss
 05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6 Đuôi 5
 04/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Miss
 03/03/2018  Đầu 8 Đuôi 6  Win Đầu 8 Đuôi 6
02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0 
01/03/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8 
28/02/2018  Đầu 1 Đuôi 6  Miss
 27/02/2018  Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6 
 26/02/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Miss
 25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
24/02/2018  Đầu 7 Đuôi 4  Win Đuôi 4
 23/02/2018   Đầu 4 Đuôi 4 Win  Đầu 4 Đuôi 4 
 22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 
 21/02/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Miss
 20/02/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Miss
 19/02/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Miss
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT 
 14/02/2018  Đầu 7 đuôi 1 Win Đầu 7 đuôi 1
 13/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Miss
 12/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Miss
11/02/2018 Đầu 3 Đuôi 6  Miss
 10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
 09/02/2018  Đầu 1 Đuôi 3  Miss
 08/02/2018   Đầu 7 Đuôi 5 Win  Đầu 7 Đuôi 5 
 07/02/2018  Đầu 7 Đuôi 1 Miss
 06/02/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
 05/02/2018  Đầu 5 Đuôi 0  Miss
 04/02/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
 03/02/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Miss
02/02/2018  Đầu 3 Đuôi 7  Miss
 01/02/2018   Đầu 5 Đuôi 1 Win  Đầu 5 Đuôi 1 
 31/01/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Miss
 30/01/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2 Đuôi 9
 29/01/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Miss
28/01/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
27/01/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
 26/01/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Miss
 25/01/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 
 24/01/2018  Đầu 1 Đuôi 6  Miss
 23/01/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đuôi 1
22/01/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
 21/01/2018  Đầu 2 Đuôi 9   Win Đuôi 9
20/01/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Win Đuôi 3
 19/01/2018   Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 
 18/01/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Miss
 17/01/2108  Đầu 2 Đuôi 8  Miss
 16/01/2108  Đầu 8 Đuôi 5  Miss
 15/01/2108  Đầu 6 Đuôi 9  Miss
 14/01/2018 Đầu 4 Đuôi 5  Miss
 13/01/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 
 12/01/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Miss
 11/01/2018  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 10/01/2018 Đầu 5 Đuôi 8  Miss
 09/01/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 08/01/2018  Đầu 0 đuôi 8 Win Đầu 0 đuôi 8 
 07/01/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Miss
 06/01/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9 
 05/01/2018  Đầu 8 Đuôi 0  Miss
 04/01/2018  Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4 
 03/01/2018  Đầu 3 Đuôi 4  Miss
 02/01/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Miss
 01/01/2018   Đầu 9 Đuôi 2  Win Đuôi 2
 31/12/2017  Đầu 5 Đuôi 8  Win Đầu 5
 30/12/2017  Đầu 8 Đuôi 4 Miss
 29/12/2017  Đầu 4 Đuôi 1 Miss
 28/12/2017  Đầu 2 Đuôi 4 Miss
 27/12/2017  Đầu 5 Đuôi 3  Miss
 26/12/2017   Đầu 2 Đuôi 9  Miss
 25/12/2017   Đầu 5 Đuôi 4  Miss
 24/12/2017  Đầu 3 Đuôi 6  Win Đuôi 6
 23/12/2017  Đầu 5 Đuôi 0  Miss
 22/12/2017  Đầu 2 Đuôi 9   Win Đầu 2
 21/12/2017  Đầu 4 Đuôi 2  Miss
20/12/2017  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8 
 19/12/2017  Đầu 7 Đuôi 5  Miss
 18/12/2017  Đầu 7 Đuôi 5  Win Đầu 7 Đuôi 5
 17/12/2017   Đầu 4 Đuôi 8  Win Đầu 4 Đuôi 8
16/12/2017   Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1 
 15/12/2017  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8