BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

 Dịch vụ soi cầu của chúng tôi không biết chính xác hết không, chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm, số liệu kết quả cũ để tìm ra những con số LÔ TÔ đẹp có thể về trong kết quả ngày hôm sau. Vì vậy lấy số hay không là quyền của bạn, bởi vì chúng tôi có thu phí khi bạn muốn lấy số để tham khảo.  Xin cảm ơn !!
BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC 500.000 VNĐ
ĐỂ nhận số LÔ KÉP thì bạn cần nạp500.000 VND” vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công SỐ sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 500.000 thì số sẽ hiện ra !!! 

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…
 A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01644551152

  NẠP THẺ ĐỂ LẤY SỐ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ B99ẠCH THỦ LÔ KÉP
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
HÔM NAY
 18/08/2018  44  Win 44
 17/08/2018  55   Win 55
 16/08/2018 55  Win 55
 15/08/2018 00    Win 00
 14/08/2018 66  Win 66
 13/08/2018  00  Win 00 
 12/08/2018 22 Win 22 
 11/08/2018  55 Win 55
 10/08/2018 11 Miss
 09/08/2018  44  Win 44
 08/08/2018  00  Win 00
 07/08/2018  77  Win 77
 06/08/2018  99 Win 99 
 05/08/2018  11 Win 11 
 04/08/2018 88  Win 88 
 03/08/2018  33 Win 33 
 02/08/2018  22 Win 22 
 01/08/2018  55 Win 55 
 31/07/2018 77   Win 77
 30/07/2018  22  Win 22×2
 29/07/2018  66  Win 66 
 28/07/2018  33  Win 33  
 27/07/2018  66   Win 66
 26/07/2018 22  Win 22
 25/07/2018  77 Win 77 
24/07/2018 11  Miss
23/07/2018 44  Win 44 
 22/07/2018 55   Win 55
 21/07/2018  22  Miss
 20/07/2018  99  Win 99
 19/07/2018 88   Win 88 
 18/07/2018 99  Miss
 17/07/2018  88  Win 88  
 16/07/2018  33 Win 33 
 15/07/2018  88 Win 88  
 14/07/2018  11  Miss
 13/07/2018  55   Win 55
 12/07/2018  77 Win 77  
 11/07/2018  88  Miss
 10/07/2018  66 Win 66
09/07/2018 00  Win 00
 08/07/2018  55  Win 55×2
 07/07/2018  88 Win 88 
06/07/2018  77 Win 77 
 05/07/2018  77 Miss
 04/07/2018  66  Miss
 03/07/2018  44  Win 44×2
02/07/2018  00 Miss
 01/07/2018 00    Win 00×2
 30/06/2018  66 Miss
 29/06/2018  44 Miss
28/06/2018  11 Win 11 
 27/06/2018  99  Win 99 
 26/06/2018  55 Win 55
 25/06/2018  66 Win 66 
 24/06/2018 88    Win 88
 23/06/2018  00  Win 00×2
 22/06/2018 44  Win 44 
 21/06/2018  99  Win 99
20/06/2018  77   Win 77 
 19/06/2018  66  Win 66
 18/06/2018  77  Miss
 17/06/2018 99  Miss
 16/06/2018  22   Win 22 
 15/06/2018 77    Win 77 
 14/06/2018  66 Win 66 
 13/06/2018  22  Win 22 
 12/06/2018  88  Win 88
 11/06/2018  99 Win 99 
 10/06/2018  22  Win 22
 09/06/2018  88  Win 88
 08/06/2018  88 Win 88
07/06/2018  77  Win 77 
 06/06/2018  11 Win 11
 05/06/2018 44   Win 44
 04/06/2018  88  Win 88×3
03/06/2018  33 Win 33 
 02/06/2018  00 Win 00
 01/06/2018  22 Win 22 
 31/05/2018  11  Win 11
30/05/2018  11   Win 11
 29/05/2018  66  Win 66 
 28/05/2018  99 Miss
 27/05/2018 77   Win 77
 26/05/2018 77 Miss
 25/05/2018  55  Win 55 
 24/05/2018  99  Win 99 
 23/05/2018  77 Win 77 
 22/05/2018  11  Win 11×2
 21/05/2018 11  Win 11
 20/05/2018  44  Miss
 19/05/2018  66  Win 66 
 18/05/2018  22   Win 22
17/05/2018 11    Win 11×2
 16/05/2018  44  Win 44
 15/05/2018  77 Win 77×2 
 14/05/2018 99   Win 99
 13/05/2018  22  Win 22
 12/05/2018 11   Win 11
 11/05/2018  66  Win 66
 10/05/2018  11  Win 11 
 09/05/2018  11 Win 11 
 08/05/2018  00 Win 00 
 07/05/2018  55  Win 55
 06/05/2018 77   Win 77
 05/05/2018  77  Win 77×2
04/05/2018 22    Win 22
 03/05/2018  66  Win 66
 02/05/2018  88 Win 88 
 01/05/2018  66 Win 66×2
30/04/2018  22  Win 22
 29/04/2018  33   Win 33
 28/04/2018  33  Win 33
27/04/2018  77  Miss
 26/04/2018  33  Win 33
 25/04/2018  55 Miss
24/04/2018  44  Win 44 
 23/04/2018  99 Win 99 
 22/04/2018  66  Miss
21/04/2018 00  Miss
 20/04/2018  44  Win 44×2
 19/04/2018  88  Miss
 18/04/2018  44  Miss
 17/04/2018 88  Miss
 16/04/2018 11  Miss
 15/04/2018  44  Miss
14/04/2018 77  Miss
13/04/2018  88  Miss
 12/04/2018  77  Miss
 11/04/2018  55 Miss
 10/04/2018  88  Win 88×2
 09/04/2018  77  Miss
 08/04/2018  33  Miss
 07/04/2018  33  Win 33
06/04/2018  11  Miss
 05/04/2018  00 Win 00×2 
 04/04/2018 11  Miss
 28/3-03/4/2018  HỆ THÔNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  22 Win 22×2
 26/03/2018  00  Miss
 25/03/2018  77  Win 77×2
24/03/2018  44 Win 44 
 23/03/2018 99  Win 99
 21/03/2018  66 Win 66 
 20/03/2018 33  Win 33×3
17/03/2018  66 Win 66 
 16/03/2018  11 Miss
 15/03/2018 00 Miss
 14/03/2018  11 Win 11 
 13/03/2018  44 Win 44 
 12/03/2018  88 Win 88 
 11/03/2018 99  Win 99×2 
 10/03/2018  77 Win 77
09/03/2018 11  Win 11  
 08/03/2018  00 Win 00 
 07/03/2018  44  Miss
 06/03/2018 77  Miss
 05/03/2018  11 Win 11 
 04/03/2018  66 Win 66 
 03/03/2018  33  Miss
 02/03/2018  22  Miss
 01/03/2018  55  Miss
 28/02/2018  33 Win 33 
 27/02/2018 44 Miss
 26/02/2018  44  Win 44
 25/02/2018  11  Miss
 24/02/2018  88 Win 88 
23/02/2018  55  Win 55
 22/02/2018  77  Miss
21/02/2018  77 Win 77×2 
 20/02/2018  11 Win 11 
19/02/2018  99  Win 99
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT 
 14/02/2018  55  Win 55
 13/02/2018  22 Win 22  
 12/02/2018  99  Win 99
 11/02/2018  66 Win 66 
 10/02/2018  22 Win 22 
 09/02/2018  77 Win 77×2
 08/02/2018  66  Miss
 07/02/2018  88 Win 88×2 
 06/02/2018  44  Miss
 05/02/2018  77 Win 77 
 04/02/2018  66  Miss
03/02/2018  77  Win 77
 02/02/2018  99 Miss
 01/02/2018  66 Win 66  
 31/01/2018  22  Win 22
 30/01/2018  44 Miss
 29/01/2018  33  WIn 33×2
28/01/2018 88  Win 88 
27/01/2018 33  Win 33 
26/01/2018 11    Win 11
 25/01/2018  00 Win 00
 24/01/2018 55   Win 55
 23/01/2018  11  Win 11
 22/01/2018  66 Win 66 
21/01/2018  11  Win 11
 20/01/2018  77  Win 77
 19/01/2018  99 Win 99 
 18/01/2018 55  Win 55 
 17/01/2108  22 Win 22 
 16/01/2108  66  Win 66
 15/01/2108  33  Miss
 14/01/2018  77  Miss
13/01/2018  11  Win 11
 12/01/2018 66  Miss
11/01/2018  88  Miss
 10/01/2018  44 Win 44 
 09/01/2018 99  Win 99
 08/01/2018  55 Win 55 
07/01/2018  33  Miss
 06/01/2018  77 Win 77 
 05/01/2018  66 Win 66 
 04/01/2018  33 Win 33×2 
 03/01/2018  99  Win 99
 02/01/2018  88  Win 88×2
01/01/2018  77 Win 77 
 31/12/2017  44  Win 44
 30/12/2017  00 Win 00
 29/12/2017  55 Miss
 28/12/2017  44 Miss
 27/12/2017 77 Miss
 26/12/2017  66 Win 66  
 25/12/2017  66 Miss
 24/12/2017 99   Win 99 
 23/12/2017  22  Win 22
22/12/2017  66 Win 66 
21/12/2017 55   Win 55×2
20/12/2017  44 Win 44 
 19/12/2017  55  Miss
 18/12/2017  55  Win 55
 17/12/2017  33 Miss
16/12/2017 77  Win 77 
 15/12/2017  11  Miss